Cuộc đời này có gì vui?

Suy đi ngẫm lại, cuộc đời có gì vui?

Mà có đó, khi ta sống trọn vẹn và là chính ta.

Nhìn đám đông vô thức chạy ùa theo sự kiện

Những tham sân si, định kiến từ bao đời.

Nhìn dòng sử trôi, ta thấy rằng

Mấy ông nắm quyền là có lợi

Nếu ổng thua, ổng chạy về nơi êm đềm

Nơi đồng thơm, cỏ mát và trong lành

Hay là chết bất thình lình dưới tay quân thù.

Hay là chết chẳng biết nguyên do.

Nhưng chỉ là xui thôi em ạ!

Chạy theo thị phi, sự kiện làm gì

Để ta quên hơi thở của chính ta

Ôi! ta đâu phải là lãnh đạo!

Cứ nghĩ gì cho mất công

Việc nên làm thì cứ làm

Tự nhiên trời đất sẽ bù công

Cơm áo gạo tiền sẽ đủ

Không nhiều, nhưng nếu nhiều sẽ có chuyện.

Chuyện là ông trời đang giao gánh nặng cho ta.

Trung Mèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *