Số nguyên tố – Prime Integer

Số nguyên tố thì ai cũng biết rồi, rất đơn giản. Tuy nhiên trong lý thuyết cũng như ứng dụng của ngành mật mã, số nguyên tố có vai trò rất quan trọng. Sau đây, là một số bài toán/problems đơn giản trong toán học cũng như trong lập trình, có liên quan đến số…